Menü

Data Bağlantı Hataları facebook paylaş Data Bağlantı Hataları twitter paylaş Data Bağlantı Hataları google plus paylaş Data Bağlantı Hataları linkedin paylaş


Data Bağlantı Hataları


Hata Kodu: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005' Operation must use an updateable query.
Sorun: Veritabanınızın bulunduğu klasöre yazma izninizin olmaması durumunda bu hata ortaya çıkar.
Çözüm: Klasöre yazma izni vermeniz gerekir.

Hata Kodu: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005' The Microsoft Jet database engine cannot open the file '(unknown)'. It is already opened exclusively by another user, or you need permission to view its data.
Sorun: Genellikle PWS yada ISS'de görülen bir hatadır. Nedeni sizin veritanınızı açıp(ACCESS'de) üzerinde işlemler yaparken bir yandan da ASP dosyalarını çalıştırmaya çalışmanızdır.
Çözüm: Access'de açtığınız veritabanını kapatın.

Hata Kodu: ADODB.Recordset error '800a0bb9'
The application is using arguments that are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
/analyzer/Default.asp, line 15
Sorun: Veritabanınıza bağlanmak için kullandığınız koda atadığınız değişken ile Recordset'i açarken kullandığınız değişkenin adları farklıdır.
Çözüm: Hata yaptığınız isimleri düzeltin.

Hata Kodu: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14' Number of query values and destination fields are not the same.
Sorun: SQL INSERT INTO ifadenizde yer alan veritabanına kaydolacak ifadelerin sayısı ile veritabanınızdaki alanların sayısı uyuşmamakta
Çözüm: ıfadelerin sayısından emin olun. Eğer eminseniz arada bir virgülü atlamamış olduğunuzdan emin olun.

Hata Kodu: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10' Too few parameters. Expected 1.
Sorun: SQL'iniz içerisinde yer alan WHERE yada ORDER BY ifadelerinden sonra gelen alanların isimlerinde bir hata var.
Çözüm: ısimlerin yazımını kontrol edin.

Hata Kodu: ADODB.Fields error '800a0cc1' ADO could not find the object in the collection corresponding to the name or ordinal reference requested by the application. /temp/error.asp, line 15
Sorun: SQL'iniz içerisinde belirttiğiniz alan adlarında hata var
Çözüm: Alan adlarının isimlerini kontrol edin.

Hata Kodu: ADODB.Field error '80020009' Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted; the operation requested by the application requires a current record. /temp/error.asp, line 15
Sorun: ıstediğiniz ifadenin veritabanında olmamasından kaynaklanan bir hatadır
Çözüm: Açıklaması çok uzun :)

Hata Kodu: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14' Syntax error (missing operator) in query expression '...'
Sorun: Yazı içerisinde geçen (') işaretlerinin yarattığı bir sorundur.
Çözüm: InsertAP() fonksiyonunu kullanarak ' işaretlerini " işaretine çevirin.

Hata Kodu: Microsoft JET Database Engine hata '80004005' 'd:\inetpub\wwwroot\aspnedir\data.mdb' dosyası bulunamadı.
Sorun: Veritabanına yaptığınız bağlantıda hata yapmışsınız
Çözüm: Veritabanına verdiğiniz isimi,uzantısını ve yolunu  kontrol ediniz

Hata Kodu: ADODB.Connection hata '800a0e7a' Sağlayıcı bulunamıyor. Düzgün yüklenmemiş olabilir.
Sorun: Bağlantıda nokta veya virgüllerde hata yapmışsınız
Çözüm: Veritabanını çağırırken nokta veya vigüllere dikkat etmemişsiniz

Hata Kodu: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers hata '80004005' [Microsoft][ODBC Driver Manager] Veri kaynağı adı çok uzun
Sorun: Bağlantıyı açtığınız bölümde eksik veya hatalı kelime yazmışsınız
Çözüm:

Bağlantıyı aç ifadesinden sonra gelen alanların isimlerinde bir hata var.ısimlerin yazımını kontrol edin.


Hata Kodu: Microsoft JET Database Engine hata '80040e37' Microsoft Jet veritabanı alt yapısı 'Categories' giriş tablosunu veya sorgusunu bulamadı. Tablo veya sorgunun varolduğundan ve adın doğru yazıldığından emin olun.
Sorun: Veritabanında aranılan tablo bulunamıyor.
Çözüm: Veritabanınızdaki tablo isimi’nin .asp dosyasındaki isim ile karşılaştırın ikisinde’de verilen adların aynı olmasına dikkat edin

Hata Kodu:     Microsoft JET Database Engine hata '80040e10'          Gerekli bir veya daha fazla parametre için girilen değer yok.
Sorun: Veritabanında aranılan tablo bulunamıyor
Çözüm: Veritabanınızdaki tablo isimi’nin .asp dosyasındaki isim ile karşılaştırın ikisinde’de verilen adların aynı olmasına dikkat edin

Hata Kodu: Microsoft JET Database Engine hata '80040e14' 'CurrentCats SC' sorgu ifadesi içindeki Sözdizimi hatası (eksik işleç)
Sorun: Hatalı bir sorgu ifadesi kullanmışsınız
Çözüm: Kullandığınız sorgu ifadelerini kontrol edin

Hata Kodu: Microsoft VBScript derleme hatası (0x800A0409)
Sonlandırılmamış dize sabiti
/ArgoNewsv2.0/main.asp, line 26, column 59
CatSQL = "SELECT * FROM Categories ORDER BY CurrentCats ASC
Sorun: Bağlantıyı kapatmamışsınız
Çözüm: Bağlantı noktalarını kontrol edin ve dize sabitini kapattığınıza emin olun " işaretini eklediğinize emin olun

Hata Kodu: Microsoft VBScript çalışma hatası hata '800a01b6' Nesne bu özellik veya yöntemi desteklemiyor: 'EO'
Sorun: Geçersiz nesne kullanmışsınız
Çözüm: Kullandığınız nesneleri kontrol edin ve hatalı yazmadığınıza emin olun

Hata Kodu: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Sürücüsü] Çok az parametre. 1 bekleniyor.
Sorun: Veri tabanına sorgu yaparken olmayan bir isim kullanmışsınız
Çözüm: sorgu yaparken kullandığınız isimleri kontrol edin genelde (i)ve (I) harflerinde problem çıkmaktadır bu harflerin isimlerini değiştirerek yeniden deneyin
[ YORUM YAZ ] [ YAZDIR ]
Anahtar kelimeler: 

Yazan: Mert Cen
Yorum: Teşekkürler birader
Yazan: Şesss
Yorum: Ah bide bunu çoğaltsanız. Yani kütüphanesi olsa bu hataların çok güzel bir iş çıkar ortaya